Tema Events

Tema Events: Crear és senzill

SERVEI GLOBAL

Tema Events es va fundar el setembre de 2008 amb la idea d’oferir a futurs clients un servei global a fires, exposicions i esdeveniments.

Vàrem començar a treballar amb clients que buscaven la formula global de disseny: producció, fabricació, construcció, emmagatzematge, transport i publicitat realitzat per una mateixa empresa.

A Tema Events volem que els nostres clients ho siguin per molts anys i per això oferim el mínim cost amb la major qualitat i seguretat per al client.

EQUIP: DIVIDEIX LA FEINA, MULTIPLICA ELS RESULTATS

A Tema Events estem preparats per atendre els objectius de la seva empresa i realitzar els seus projectes més exigents.

Des de l’inici del projecte obrim una línea de comunicació directe amb l’empresa les 24 hores del dia per a la seva màxima tranquilitat davant qualsevol circumstància, posant a disposició dels nostres clients interlocutors amb l’idioma que desitgin.

FILOSOFIA DE TREBALL: EL SEU PROJECTE ÉS UNA OBRA D’ART

Tema events considera que cada client i projecte és únic, i per això ens entreguem plenament a cada nova creació amb la mateixa força, compromís i responsabilitat que el primer dia.

Notícia

�Foment de la participaci� i l�associacionisme de la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat�

Aquest projecte forma part, des de el 2007, de un conveni de col.laboraci� entre la Federaci� de Dones i el Consell Comarcal del Baix Llobregat, amb el recolzament del Consell Consultiu de Dones del Baix Llobregat, per treballar per l�enfortiment de l�associacionisme aix� com incorporar propostes en les pol�tiques de g�nere al territori.

Aquest conveni t� l�aval tant de l�Institut Catal� de la Dona com de la Diputaci� de Barcelona.

Gr�cies a aquest projecte s�ha pogut con�ixer un estudi de les associacions al Baix Llobregat, es desenvolupen jornades i �s d�na suport a la Federaci� de Dones per la Igualtat del Baix Llobregat.

Imatge de la noticia
Disseny web: atotarreu.com